Ljusets hjärta

”Ljusets hjärta” är Niklas Simonssons sjunde diktsamling: dessutom tredje och avslutande del i den poetiska triptyken ”LIV”. Simonsson tar med enkla ord ett grepp kring det oändliga och mångbottnade som ryms inom varje människa och varje liv. ”Ljusets hjärta” blir ett mjukt avslut på resan som började med ”Vad allting går ut på”.